Ik ben Wilma Duits-Sanders, bevoegd leerkracht, Intern Begeleider, Remedial Teacher, Dyslexie Specialist MSen en sta geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging LBRT. Ik heb jaren als Remedial Teacher en daarna als Intern Begeleider op een Basisschool gewerkt in Houten, waar ik kinderen met lees- en spellingsproblemen, dyslexie, dyscalculie, rekenproblemen en sociaal emotionele problemen heb begeleid. Ik heb veel ervaring in het coördineren van leerlingenzorg en het implementeren van innovatief beleid. Sinds 2009 ben ik eigenaar en werkzaam als behandelaar bij Teach on Wheels.
Na mijn specialisatie als remedial teacher heb ik de opleiding voor Intern Begeleider afgerond en vervolgens de Master Special Educational Needs, dyslexiespecialist. Gedurende de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden en coachen van leerlingen, leerkrachten en docenten uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Ook heb ik na- en bijscholingen gevolgd op het gebied van dyslexie en ernstige reken- en wiskunde problematiek en dyscalculie.

Om mijn kennis update te houden ben ik betrokken bij de afname van examens voor de opleiding Master Educational Needs, aan de Hogeschool Windesheim, locatie Amsterdam en Lelystad. Daarnaast ben ik voorzitter van een taalexpertise commissie die gerelateerd is aan de LBRT, de landelijke beroepsgroep voor Remedial Teachers. Binnen deze intervisie groep komen relevante onderwerpen aan de orde op het gebied van Dyslexie en Dyscalculie/ Taal en Rekenen.