Annuleren van afspraken

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien u binnen 24 uur de afspraak annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen. Uiteraard is dit niet het geval bij ziekte.

Betaling

U krijgt de rekening toegestuurd alvorens het onderzoek of de Remedial Teaching start. U wordt dan verzocht deze binnen 10 dagen te betalen op rekeningnummer:
NL53ABNA 0837.1525.77. t.n.v. Teach on Wheels.
Het onderzoek en de Remedial Teaching starten na ontvangst van de betaling.