Na de intake met de ouders/verzorgers zal naast de reeds verkregen (toets)gegevens van school of externen vaak een didactisch onderzoek afgenomen worden. Dit is nodig om meer productmatige en procesmatige gegevens te verkrijgen. De beginsituatie van uw kind is het uitgangspunt bij het formuleren van doelstellingen voor het handelingsplan. Naast toetsen levert een diagnostisch gesprek met uw kind een schat aan informatie op.


Wat u precies van Teach-on-wheels kunt verwachten is natuurlijk sterk afhankelijk van de specifieke hulpvragen van de school, de Intern Begeleider, leerkracht(en), leerling en/of ouders.
Hieronder worden enkele mogelijkheden opgenoemd: